Therapeut

Middels kunstzinnige therapie help ik mensen met psychische kwetsbaarheden om meer inzicht in hun ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen en ook hun krachtkanten te gaan zien en waarderen. Ik werk vanuit de antroposofische visie, die ieder mens ziet als het samengaan van lichaam, ziel en geest. De mens is meer dan alleen zijn probleem waarmee hij binnen komt. Met mijn ervaringsgerichte therapie richt ik mij op het proces. Bij dit proces staat het verkrijgen van inzicht centraal en wordt ontwikkeling en genezing gestimuleerd, met een beter evenwicht tussen denken, voelen en handelen tot gevolg.

Momenteel werk ik bij de Borgstichting in Haarlem, onderdeel van Lievegoed.

Mijn atelier op de Borgstichting